HYDROEKO "HYDROEKO" s.c.
Mariusz Woszczyk & Jarosław Piwowarski
ul. Lutosławskiego 18
76-200 Słupsk
tel/fax (059) 840-31-77
tel. 0604 172-348, 0604 233-186
biuro@hydroeko.com.pl

SOTRALENTZ

 

Strona główna | Systemy grzewcze i wodno-kanalizacyjne 
Uzdatnianie wody | Przydomowe oczyszczalnie ścieków |
Galeria realizacji

PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW SOTRALENTZ

Każda instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków składa się z dwóch podstawowych części: podczyszczania beztlenowego (EPURBLOCâ + ewentualny separator tłuszczu) oraz właściwego doczyszczania tlenowego (drenaż rozsączający, a w trudniejszych warunkach - filtr piaskowy, kopiec filtracyjny lub złoże biologiczne z recyrkulacją ścieków). Niezawodność doczyszczania tlenowego zależy w dużej mierze od formy i jakości zastosowanego osadnika. EPURBLOCâ wykonany z polietylenu wysokiej gęstości PEHD zaawansowaną metodą wytłaczania z rozdmuchem, posiada wydłużony kształt, częściowy podział na komory, świetny, zintegrowany filtr doczyszczający i szereg innych zalet gwarantujących bezawaryjne i długowieczne użytkowanie całej instalacji. Jego konstrukcja i materiał zapewniają odporność na napór gruntu, korozję oraz zamarzanie.

PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI
Montaż każdej przydomowej oczyszczalni ścieków winien być poprzedzony:
- rozpoznaniem warunków wodno-gruntowych na Twojej działce
- wykonaniem projektu technicznego oraz w wypadku odprowadzenia ścieków do odbiornika powierzchniowego lub prowadzenia działalności gospodarczej - operatu wodno-prawnego
- uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę (w przypadku gospodarstw wiejskich wystarczy tzw. zgłoszenie wykonania robót)
Pomoc autoryzowanego partnera SOTRALENTZ będzie nieodzowna na każdym z tych etapów.

LOKALIZACJA URZĄDZEŃ NA DZIAŁCE
Twój EPURBLOC
â powinien być ulokowany jak najbliżej wyjścia przewodu kanalizacyjnego z budynku (max. 5 m). Należy zachować następujące odległości minimalne:

  ujęcie wody granica działki drzewa i duże krzewy parkowanie i przejazd samochodów
EPURBLOCâ 15 m 2 m 3 m* 2 m*
drenaż rozsączający
lub studnia chłonna
30 m
(70 m)
2 m 3 m* 2 m*

* - zalecenie SOTRALENTZ

A oto pozostałe zasady:
- Pomiędzy drenażem rozsączającym a poziomem wód gruntowych (najwyższym rocznym) musi być zachowana odległość min. 150 cm
- Dla zapewnienia warunków tlenowych drenaż nie może być posadowiony zbyt głęboko, a cała instalacja winna być zaopatrzona w odpowiednią wentylację niską i wysoką
- EPURBLOC
â musi być posadowiony płytko (max. 40 cm ppt)
- Instalacja nie może być montowana na terenach okresowo zalewanych
- Należy zapewnić odpływ wód powierzchniowych w kierunku od urządzeń (niwelacja terenu)
Montaż oczyszczalni powinien być przeprowadzony przez (lub pod nadzorem) Autoryzowanego Partnera SOTRALENTZ.

EKSPLOATACJA OCZYSZCZALNI:
Twoja przyszła oczyszczalnia SOTRALENTZ wymaga minimum zabiegów serwisowych. Są one jednak konieczne dla prawidłowego jej funkcjonowania. Szczegóły znajdziesz w Książce użytkownika oczyszczalni. Zapytaj Autoryzowanego Partnera SOTRALENTZ.

GWARANCJA:

SOTRALENTZ udziela
10-letniej gwarancji na swoje urządzenia

pod warunkiem właściwego ich posadowienia i użytkowania. Za sprawne funkcjonowanie całej instalacji odpowiada projektant i instalator (szczegóły w Książce użytkownika oczyszczalni A-23).

Urządzenia SOTRALENTZ posiadają Aprobatę Techniczną Instytutu Ochrony Środowiska nr AT/97-08-003, są zgodne z normą francuską XP P 16-603, posiadają pozytywną opinię Państwowego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej.

Pamiętaj! Pracuj z fachowcami. Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

[Powrót]

Strona główna | Systemy grzewcze i wodno-kanalizacyjne
Uzdatnianie wody | Przydomowe oczyszczalnie ścieków |
Galeria realizacji